Защита на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатуратаПриветсвие на адв. Владислав Янев към гражданите и адвокатите, произнесено на тържеството пред Съдбната палата в Софя 16.04.2015г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Събрали сме се днес всички заедно пред Съдебната палата – символът на правосъдието в България, за да почетем Деня на конституцията!
След светостта на наскоро отминалия Великден, това е вторият по величие празник – празникът на законността и справедливостта и затова ние го честваме в цялата страна! Защото единствено реалната законност гарантира личната и социална справедливост, държавността и демокрацията в страната!

Още в първата ни следосвобожденска Конституция българският народ ясно е заявил своята хуманност и демократизъм, волята си да бъде част от прогресивния свят:
Чл. 61. КЦБ /отм/ Никой в Българското Царство не може нито да купува, нито да продава человечески същества.
Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, освободен става, щом стъпи на българска територия.

Действащата ни конституция прокламира, че България е демократична и правова държава! Тя гарантира живота, честта, имотите и правата на своите граждани!
Опазването на дадените от Конституцията и законите права на гражданите – това е работата на адвокатите!
Опазването на законността, демокрацията и държавността – това е основната функция на Българската адвокатура!

Именно за да можем ние – адвокатите ефективно да защитаваме българските граждани, следва да имаме пред държавните органи и пред съда нужните ни права!
Именно за да може Българската адвокатура да изпълнява обществената си роля - да е защитник на законността, демокрацията и държавността, тя трябва да има органи, които работят ефективно и с ясни правомощия!

За да защитават своите доверители, адвокатите трябва да са смели и борбени! Невъзможно е адвокатската работа да се върши от зависими адвокати! Затова, освен процесуални права в съда, на нас ни е нужна и минимална гаранция за нашия труд, защото бедността води до зависимост, а тя е недопустима за адвокатите!
С тази цел, ние 12 500 български адвокати се обединихме и създадохме проекта за изменение на Закона за адвокатурата:
• За да имаме нужните ни професионални права и сигурност, за да сме истински борци в ежедневната ни работа и ефективно да защитаваме Вас – българските граждани!
• За да гарантираме, че Българската адвокатура ще бъде силна и можеща и реално ще изпълнява основната си обществена функция – да защитава законността, демокрацията и държавността в България!

Затова ние 12 500 български адвокати се обръщаме към Вас – нашите съграждани да подкрепите този законопроект!
За да бъде родината ни България наистина правова и демократична страна! За да бъдат нейните граждани истински европейци, с реални права и да не я напускат нашите деца! За да бъде България богата и просперираща европейска държава!

С почит към всички Вас – българския народ

София 16.04.2015г."Часът на Милен Цветков" по Нова телевизия с адвокати Евгени Ждраков, Елка Пороминска и Владислав Янев на тема "Адвокати защитават нови промени в закона" - 14.04.2015г.

Адвокати Владислав Янев и Петър Китанов - Председател на САК пред bTV Radio на 08.04.2015г. относно промените, предвидени в ЗИДЗА

Адвокат Емил Ядков - Председател на Благоевградска АК, члед на ВАдС в студиото на БНТ в предаването на Димитър Цонев "Още от деня" на 08.04.2015г. относно адвокатските неволи

Адвокат Ралица Негенцова - Председател на ВАдС в студиото на БНТ, предаването "Още от деня" на Димитър Цонев на 16.02.2015г. относно атаките на нотариуси срещу ЗИДЗА

Адвокат Ралица Негенцова - Председател на ВАдС в студиото на БНТ, предаването "Още от деня" на Димитър Цонев, на 23.02.2015г. срещу Председателя на Нотариалната камара на РБ Красимир Катранджиев. Тема на предаването: Промените в ЗИДЗА

Адвокат Марио Топчийски, член на ВАдС и Председател на Асоциация "Адвокати за промяна" в защита на ЗИДЗА срещу нотариуси и КТ "Подкрепа" по ТV 7 - 19.03.2015г. 

Пресконференция в БТА от 17.02.2015г. на Ралица Негенцова - Председател на ВАдС, Йордан Цветанов - Зам.-председател на ВАдС и Емил Ядков - Председател на АК - Благоевград.