Внесени предложения в Софийски Адвокатски Съвет

Неверни протоколи и неработещи сайтове - 24.04.2012.pdf


Срещу незачитането правата на адвокатите в държавните учреждения - 14.05.2012.pdf


Срещу нелоялната конкуренция на адвокатите - 11.06.2012.pdf


Против незаконните реклами за извършване на адвокатски услуги на дъмпингови цени - 25.06.2012.pdf


Сигнал срещу непрозрачността в дейността на НБПП - 25.06.2012.pdf


Относно проблемите, визирани с доклад на ЕК и изследване на Алфа Рисърч - 24.07.2012.pdf


Предложение за подобряване на дисциплинарната дейност - 27.07.2012.pdf


Допълнение по проблема с неверните протоколи, укритите звукозаписи и неработещите сайтове - 08.08.2012.pdf


Допълнение по проблема с незачитането на адвокатските карти и незаконните спънки пред адвокатите - 08.08.2012.pdf


Още относно доклада на ЕК и изследването на Алфа Рисърч - 08.08.2012.pdf


Незаконно публикуване на данни за адвокати и коментари към тях - 16.11.2012.pdf


Книги за съсипани от т.нар. "Народен съд" именити българи - 05.04.2013.pdf


Проблеми със съдебните сгради и канцеларии - 24.04.2012.pdf


Продължение към проблема с непрозрачност в дейността на НБПП - 23.04.2013.pdf


Относно разноските по дисциплинарните дела - 29.04.2013.pdf


Примерен модел за работещи сайтове и редовно снабдяване на адвокатите с протоколи - АК Стара Загора - 10.05.2013.pdf


Допълнение към предложението за подобряване на дисциплинарната дейност - 14.05.2013.pdf


Сигнал относно уронването авторитета на Адвокатурата - 13.07.2013.pdf


Жалба до МП срещу затруднения в работата на граждани и адвокати от страна на Агенция по вписванията - 18.07.2013.pdf


Предложение за подкрепа протеста на съдиите от СРС - 18.07.2013.pdf


Предложения за промени в Закона за адвоактурата.pdf


Срещу публикуването на информация за дисциплинарните наказания на адвокатите - 25.06.2012.pdf